twitter facebook
Handbalvereniging
Meerssen - Valkenburg
Foto

Inschrijven nieuw lid

Vul onderstaand formulier in om in te schrijven als nieuw lid van HV M.I.C.
Geslacht*

Voorletters*
Voornaam*
Achternaam*
Geboortedatum*
Postcode*
Huisnummer*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Extra e-mailadres
Contact via ouders
Neem bovenstaande contactgegevens over (indien gelijk aan oudergegevens)

Voornaam ouder
Achternaam ouder
Telefoonnummer ouder
Ik wil deelnemen aan de Grote Club Actie (verkoop van 10 loten a € 3,-). Indien u niet deelneemt aan de GCA betekent dit automatisch dat u de loten afkoopt voor een bedrag van € 25,-

De communicatie binnen de vereniging gebeurt veel via email. Tevens vind je veel informatie op onze website en facebookpagina. In het kader van de nieuwe Europese AVG-wet zijn we verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van uw gegevens:
Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn / mijn kinds NAW gegevens voor het NHV-lidmaatschap / contributie / subsidieaanvragen

Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn emailadres voor het ontvangen van mails van HV M.I.C. (o.a. nieuwsbrief, communicatie van bestuur en activiteiten)

Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s / video’s op de website, de facebookpagina en lokale weekbladen

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, een doorlopende machtiging aan HV M.I.C. om per betalingsperiode het verschuldigde bedrag voor de contributie af te schrijven van de hieronder genoemde bankrekening voor onderstaand lid.

Door het versturen van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden t.a.v. de contributie.

Bankrelatie: Rabobank Meerssen
Rekeningnummer: NL38RABO0305188046

Voornaam en achternaam lid
IBAN bankrekeningnummer
Naam rekeninghouder

Volg ons op Twitter

Like ons op Facebook