twitter facebook
Handbalvereniging
Meerssen - Valkenburg
Teamverplichtingen

Teamverplichtingen

Wedstrijdformulieren en spelerspasjes

Seizoen 2015/2016 is de NHV voor alle wedstrijden overgegaan op het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF). Hiermee komt het papieren formulier en ook de spelerspasjes te vervallen.

Belangrijk is dat ieder lid juist geregistreerd staat bij de bond ( doorgeven aan Rob met een foto mail@robcreemers.com)

Als je een wedstrijd moet fluiten ( Dames en Heren Senioren en de A leden) moet je zelf het wedstrijdformulier downloaden. Hiervoor moet je de de sportlinked app installeren.

Om deze app te kunnen inzien, moet je je registreren met het emailadres waarmee je geregistreerd staat in sportlink en je moet zelf een wachtwoord kiezen.

Ouders, die willen inloggen op de app, moeten het mailadres gebruiken waarmee hun kind ingeschreven staat en het zelfgekozen wachtwoord.

Voor verder informatie zie:  http://www.handbal.nl/competities/dwf-digitaal-wed-form-/handleidingen

Aanvoerder
Elk team benoemt een aanvoerder en een reserve-aanvoerder. De reserve-aanvoerder neemt de taken van de aanvoerder waar als deze verhinderd is.

Vervoer
Het vervoer naar wedstrijden wordt door trainer/coach/teambegeleiding én ouders verzorgd. Wij vragen voor de jeugdteams enkele keren per seizoen  de inzet van ouders. Aan het begin van het zaalseizoen en of veldseizoen wordt er een overzicht met data verstrekt door trainer/coach/teambegeleiding. 

De handbalbond deelt teams in naar regio,  waardoor de reisafstanden zo kort mogelijk worden gehouden.
Bij gebruik van de eigen auto dient de auto verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid. Tevens dient een gangbare inzittendenverzekering te worden afgesloten. De auto eigenaar vrijwaart HV MIC voor eventuele aansprakelijkheidsstellingen door derden.

Indien de eigenaar van de auto geen cascoverzekering heeft afgesloten, aanvaardt hij/zij welbewust de daaraan verbonden risico’s. In geval van schade kan geen enkel recht worden geclaimd op vergoeding van of tegemoetkoming in de schade door HV MIC.

Volg ons op Twitter

Like ons op Facebook